Ste pripravený na nové nariadenie EÚ o označovaní vína?

Strapce hrozna vo vinici s nálepkou vlajky EÚ na oblohe

Vedeli ste, že nové nariadenie EÚ o označovaní vín bude čoskoro v platnosti? nie? 

Potom si určite prečítajte tento článok, pretože ako výrobca alebo distribútor vína by ste sa mali pripraviť na zmeny, ktoré prináša. Tie ovplyvnia vás aj vašich zákazníkov.

V minulosti nemali vinári v EÚ povinnosť uvádzať zloženie a nutričné údaje na etiketách vín. V porovnaní s inými výrobcami potravín sú teda v tomto smere mierne vo výhode. To sa však mení a od decembra 2023 budú všetci výrobcovia vína, ktorí predávajú svoje produkty v Európskej únii, zo zákona povinní poskytovať spotrebiteľom informácie o alergénoch, energii, prísadách a nutričných hodnotách na svojich etiketách.

Tieto zmeny priniesla reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP). Jej právny rámec bol zverejnený 6. decembra 2021 a je účinný od 1. januára 2023. Konzultácie o modernizácii SPP sa začali v roku 2017 a regulátori ukončili legislatívny proces koncom roka 2021. Súčasná SPP upravuje obdobie rokov 2023-2027 .

Táto reforma pozostáva z niekoľkých zmien existujúcich predpisov. Označovanie vína upravuje nariadenie EÚ 2021/2117. Toto nariadenie mení a dopĺňa štyri staršie nariadenia: Nariadenia EÚ 1308/2013, 1151/2012, 251/2014 a 228/2013.

Novinky o regulácii označovania vína v EÚ

Kľúčové body nových pravidiel používania vínnych etikiet sú:

  • Zoznam alergizujúcich zložiek a energetická hodnota musia byť uvedené na vytlačenej etikete priamo na fľaši.
  • Elektronické štítky nemôžu obsahovať žiadne ďalšie informácie na predajné alebo marketingové účely.
  • Prostredníctvom elektronických štítkov nie je možné zbierať ani sledovať žiadne spotrebiteľské údaje.
  • Tieto požiadavky sa vzťahujú na všetky nové fľaše vína uvedené na trh EÚ, či už vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretej krajiny, vrátane vín vyrobených v Európskej únii a vyvezených mimo Európskej únie.
  • Víno vyrobené a označené pred 8. decembrom 2023 možno naďalej uvádzať na trh EÚ s pôvodnou etiketou až do vyčerpania zásob.

Nová právna úprava jasne definuje, aké informácie musia byť uvedené na etiketách vín a aké informácie možno poskytnúť ele

ktronicky – teda elektronickou etiketou (e-štítkom) prostredníctvom QR kódu. Zatiaľ čo informácie o alergénoch a energetickej hodnote musia byť vytlačené priamo na etikete, informácie o zložkách a nutričných údajoch je možné poskytnúť elektronicky prostredníctvom QR kódu s odkazom, ktorý vedie na e-label – webovú stránku s požadovanými informáciami umiestnenú nezávisle predajnej a marketingovej prezentácie výrobcu vína. Obsah fyzických etikiet umiestnených na fľaši vína možno preto obmedziť na deklaráciu s uvedením energetickej hodnoty pomocou symbolu „E“.

Digitálna technológia to uľahčuje

QR kód alebo odkaz na elektronickú etiketu nemôže spotrebiteľa priviesť na webovú stránku bežného výrobcu vína. Webové stránky a aplikácie výrobcov a ich značiek obsahujú informácie a obsah na predajné a marketingové účely. A takmer vždy zhromažďujú používateľské údaje prostredníctvom interakcií s webovými stránkami a aplikáciami navrhnutými na tento účel. Dokonca aj bežné používanie služby Google Analytics nie je v súlade s požiadavkami EÚ. Preto elektronické štítky vyžadujú platformu bez obsahu predaja alebo marketingu a funkcií sledovania používateľov.

Hoci používanie elektronických etikiet zvyšuje administratívnu a technologickú záťaž vinárov, majú nepopierateľné výhody, ktoré tlačené etikety neponúkajú. Vinári môžu svojim spotrebiteľom ukázať požadované informácie spôsobom, ktorý vizuálne nenaruší dizajn existujúcich etikiet na fľašiach. Šetria náklady na tlač a likvidáciu nepoužitých etikiet. Okrem toho môžu automaticky poskytovať informácie v rôznych jazykoch používaných v Európskej únii. Ale aj problémy s väčšou záťažou na administratívu a techniku sa dajú ľahko vyriešiť. Vďaka partnerstvu s nami získajú vinári prístup k jednoduchému online nástroju Siplabel, ktorý prenáša starosti na nás. Siplabel spravuje elektronické štítky, generuje QR kódy, automaticky prekladá informácie do všetkých úradných jazykov EÚ a dodáva ich používateľom v reálnom čase po naskenovaní QR kódu bez porušenia pravidiel stanovených novým nariadením EÚ o označovaní vín.

Zaregistrujte sa tu.

Máte otázky? [email protected]


© Siplabel 2023

Gratitude Co j. s. a.

Nitrianska 1835/1, Piešťany

921 01, Slovakia

IČ DPH: SK2121728928