Časté otázky

Ako Siplabel funguje?

Siplabel je online nástroj určený na podporu výrobcov vína pri poskytovaní podrobných informácií o ich výrobkoch spotrebiteľom v EÚ, ktoré vyžaduje nariadenie EÚ. Tieto informácie sa zobrazujú prostredníctvom elektronickej etikety (e-label).


Používanie nástroja Siplabel je jednoduché a rýchle. Po vstupe do ovládacieho panela môžete okamžite vytvárať elektronické etikety. Informácie môžete zadávať ručne alebo automaticky ich stiahnutím z existujúcej databázy GS1. Bez ohľadu na spôsob zadávania rozhodnete, ktoré voliteľné informácie budú viditeľné pre spotrebiteľa. Informácie o výživovej hodnote a informácie o zložení sú povinné.


Spotrebitelia sa veľmi jednoducho dostanú k informáciam, ktoré ich zaujímajú. Stačí, keď naskenujú QR kód umiestnený na fľaši vína prostredníctvom mobilného telefónu. Priamo na jeho obrazovke sa zobrazí špecializovaná webová stránka obsahujúca všetky informácie požadované nariadením EÚ. Táto webová stránka je pre každý QR kód jedinečná a neobsahuje žiadny marketingový ani predajný obsah. Preto nie je v rozpore s nariadením EÚ.

Čo je to e-label?

Elektronická etiketa (e-label) je moderný spôsob poskytovania informácií vyžadovaných nariadením EÚ. Výrobcovia vína ju môžu využiť na poskytnutie informácií o výživových hodnotách alebo o zložkách svojich produktov spotrebiteľom. Používanie elektronických etikiet je užitočné v prípadoch, keď dizajn papierovej etikety neumožňuje prezentovať tieto informácie priamo na fľaši. Môže to byť spôsobené buď nedostatkom miesta alebo snahou o zachovanie dizajnu etikety. Elektronická etiketa Siplabel je na fľaši zobrazená prostredníctvom QR kódu.

Ako sa môžem zaregistrovať?

Registrácia je jednoduchá a rýchla. Proces registrácie si môžete pozrieť tu.

Existuje právny rámec, na základe ktorého musí výrobca vína používať elektronickú etiketu?

Nové pravidlá označovania prijaté reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ zaviedli pre výrobcov vína a aromatizovaného vína povinnosť uvádzať na etikete zloženie a informácie o výživovej hodnote vína. Pravidlá umožňujú výrobcom vybrať si, či tieto informácie uvedú na tlačenej etikete alebo na osobitnej webovej stránke, na ktorú sa dá dostať naskenovaním QR kódu. Keďže ide o veľké množstvo údajov, ktoré je potrebné spravovať a doručovať zákazníkom v reálnom čase, pre vinárov je nákladovo efektívnejšie spoľahnúť sa na náš robustný a bezpečný nástroj, ako sa trápiť so zdĺhavou prípravou vlastného riešenia.

Ak sa chcete o príslušných nariadeniach EU dozvedieť viac, môžete si ich prečítať na tomto odkaze, priamo na oficiálnych stránkach Európskej únie.

Prečo by som mal používať Siplabel, keď všetky požadované informácie môžem dať priamo na svoju webstránku?

Takýto postup by bol v rozpore s pravidlami príslušného nariadenia EÚ, ktoré vyžaduje, aby sa obsah určený na predajné a marketingové účely nezobrazoval spolu s informáciami požadovanými nariadením. Väčšina webových stránok obsahuje informácie, ktoré sa považujú za predajné a marketingové. Na týchto webových stránkach sa používajú aj nástroje na sledovanie a analýzu určené na marketingové účely, čo predstavuje nesúlad s požiadavkami príslušného nariadenia EÚ. Náš nástroj tieto problémy rieši. Siplabel neobsahuje ani neposkytuje žiadne informácie, ktoré by sa mohli považovať za predaj alebo marketing a vašich zákazníkov nesleduje.

Pre koho je Siplabel vytvorený?

Nariadenie EÚ sa vzťahuje na všetky vína a aromatizované vína, ktoré si spotrebitelia môžu kúpiť v členských krajinách EÚ. Online nástroj Siplabel je určený pre všetkých výrobcov vína a aromatizovaného vína, ktorí predávajú svoje výrobky kdekoľvek v EÚ. Je teda určený aj pre výrobcov z krajín mimo EÚ, ktorých výrobky sa predávajú v členských štátoch EÚ.

Musia moji zákazníci platiť za načítanie QR kódov?

Nie, vaši zákazníci nemusia a ani nikdy nebudú musieť platiť za používanie QR kódu Siplabel. Po naskenovaní QR kódu im bezplatne zobrazíme všetky údaje požadované nariadením EU.

V akom jazyku sa zobrazia informácie po naskenovaní QR kódu?

Bez ohľadu na to, v akej krajine EÚ vaši zákazníci naskenujú kód QR, vždy dostanú potrebné informácie v správnom jazyku.

Sledujete mojich zákazníkov a analyzujete ich správanie?

Používanie marketingových nástrojov by bolo v rozpore s požiadavkami nariadenia EÚ. Preto zákazníkov nesledujeme na marketingové a obchodné účely. Zisťujeme ich polohu, aby sme zabezpečili zobrazenie požadovaných informácií v správnom jazyku. Používame údaje z nastavení ich prehliadača alebo geolokácie.

Máte otázky? [email protected]


© Siplabel 2023

Gratitude Co j. s. a.

Nitrianska 1835/1, Piešťany

921 01, Slovakia

IČ DPH: SK2121728928