Rozhovor s BWD (Best Wine Distribution)

Predstavenie BWD:

Písal sa rok 2016, keď sa zlúčili dve úspešné spoločnosti Best Wines Slovakia, Emozioni a vznikla Best Wines Distribution. Obe mali odlišné skúsenosti s predajom a distribúciou vína. Prvá spomenutá disponovala neobyčajným sortimentom vín a tá druhá vlastnila ohnivý zápal pre predaj. Ako sa neskôr ukázalo, toto spojenie bolo veľmi prínosné. Exkluzívne vína a silná základňa klientov rýchlo naviazala na seba šikovných somelierov, milovníkov vína a obchodníkov. Rozrástli sme sa smerom na východ, kde sme v Košiciach spojili sily s lokálnym distribútorom za vzniku Felix Wines Distribution. 

Na západe nás to potiahlo za hranice a usadili sme sa v Prahe, pod novou značkou Best Wines Distribution CZ. Tu sa naša cesta nezastavila a spustili sme predaj cez e-shop a sprístupnili objednávkový systém B2B. Naša ponuka zahŕňa viac ako 2500 druhov vín z rôznych vinárskych regiónov po celom svete, ktorá zahŕňa značky ako Miroslav Fondrk, Skovajsa, Tenuta San Guido, Gaja, Achaval Ferrer, Botega Chacra, Billecart Salmon, Philipponnat a mnohé ďalšie. Počas 8 rokov sme sa naučili zdieľať trendy z jednotlivých krajín a krajov. Bez ohľadu na miesto pôsobenia kladieme veľký  dôraz na servis zákazníkom, analýzu a tvorbu vínnych kariet, školenia zamestnancov a motiváciu klientov pracovať s nami.

Ako hodnotíte proces distribúcie vína?

Proces distribúcie vína hodnotíme pozitívne, pretože vidíme rastúci záujem o kvalitné vína zo strany zákazníkov a stále sa rozširujúcu ponuku na trhu. Pozitívom je tiež zvýšená informovanosť zákazníkov o rôznych druhoch vína a ich preferenciách, čo nám umožňuje lepšie prispôsobovať našu ponuku. 

Aké máte vyhliadky do budúcna v oblasti vinárstva?

Do budúcnosti vidíme vinárstvo a prácu s vínom ako rastúci a dynamický trh. Pozorujeme zvýšený dopyt po bio a organických vínach, ako aj po exotických a netradičných druhoch. Zároveň sa zvyšuje povedomie spotrebiteľov o pôvode a výrobe vín, čo vedie k zvýšenému dopytu po autentických a lokálnych produktoch.

Rastúci záujem o cestovanie a gastronómiu tiež otvára nové príležitosti pre vinárov. Vinárske turizmus sa stáva populárnym trendom, pričom spotrebitelia hľadajú zážitkové návštevy vinárstiev a ochutnávky vín priamo v ich pôvode.

Vzhľadom na tieto vyhliadky veríme, že budúcnosť vinárstva bude založená na inováciách, udržateľnosti a osobných zážitkoch, čo bude prinášať nové príležitosti, ale aj výzvy pre vinárov a distribútorov.

Ako hodnotíte inovácie v oblasti vinárstva?

Inovácie v oblasti vinárstva sú nevyhnutné pre udržanie konkurencieschopnosti a zlepšenie kvality. Nové technológie a postupy v oblasti vinifikácie a pestovania hrozna môžu viesť k výraznejším a zaujímavejším chuťovým profilom vín. Sledujeme aj rastúci trend smerom k udržateľnosti a ekologickej produkcii. 

Aký má vplyv digitalizácie na oblasť vinárstva?

Digitalizácia má revolučný vplyv na vinárenský priemysel. Online predaj a marketing otvárajú nové možnosti pre vinárov na zvyšovanie viditeľnosti a dosahu na zákazníkov, čo môže viesť k rozšíreniu zákazníckej základne a zvýšeniu predaja. Využívanie systémov riadenia skladu a analytiky dát umožňuje vinárom efektívne spravovať svoje zásoby a predikovať dopyt, čím sa zlepšuje ich schopnosť reagovať na potreby trhu a minimalizovať plytvanie. Ďalšou výhodou digitalizácie je možnosť osobnej interakcie so zákazníkmi prostredníctvom sociálnych médií a online komunikácie, čo pomáha budovať silnú značku a lojalitu zákazníkov.

Využitie QR kódov na fľašiach vín

QR kódy na fľašiach vín môžu poskytnúť zákazníkom ďalšie informácie o produkte, ako je napríklad história vína, informácie o vinárstve, nutričné informácie, víťazstvá v súťažiach a odporúčania pre párovanie s jedlom. Týmto spôsobom sa zvyšuje zákaznícka angažovanosť a záujem o víno, čo môže pozitívne ovplyvniť predaj.

Potrebujete pomoc s digitalizáciou vašich etikiet? Sme tu pre vás. Kontaktujte nás na [email protected] alebo priamo tu.

Máte otázky? [email protected]


© Siplabel 2023

Gratitude Co j. s. a.

Nitrianska 1835/1, Piešťany

921 01, Slovakia

IČ DPH: SK2121728928