Ako splniť požiadavky EÚ na označovanie vína v roku 2024?

Ak ste výrobcom vína alebo jeho distribútorom a zamieravate sa na predaj na trhoch EÚ, tento článok je pre vás. Zhŕňame v ňom najdôležitejšie informácie súvisiace s nariadením EÚ 2021/2117, ktoré prináša nové pravidlá pre označovanie vína. Na všetkých vínach, ktoré budú vyrobené po 8. decembri 2023, musia byť podľa tohto nariadenia uvedené informácie o zložení, alergénoch, energetickej hodnote a výživovej hodnote.

Časť týchto informácií musí byť povinne uvedená priamo na fľaši vína, no niektoré požadované informácie je možné uvádzať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Najvhodnejším z nich je elektronická etiketa, ktorá je na fľaši prezentovaná prostredníctvom QR kódu. Po jeho naskenovaní mobilným telefónom sa zákazníkovi zobrazí elektronická etiketa prislúchajúca konkrétnemu vínu. 

Aké sú výhody používania elektronických etikiet na zobrazenie požadovaných informácií?

Práve elektronické etikety a k nim prislúchajúce QR kódy predstavujú pre vinárov vhodné riešenie splnenia požiadaviek nariadenia EÚ. Pre výrobcov vína totiž prinášajú tri pozitívne vlastnosti:

  • Elektronická etiketa môže byť automaticky preložená do toho oficiálneho jazyka EÚ, ktorý zákazník skenujúci QR kód pozná a preferuje.
  • Informácie uvedené na elektronických etiketách je možné meniť v reálnom čase a opraviť tak prípadné chyby, ktoré si všimnete až po vytvorení elektronickej etikety.
  • QR kód na tlačenej etikete nezaberá veľa miesta. Umožňuje zachovať ucelený dizajn etikety a zároveň spotrebiteľovi poskytnúť všetky žiadané informácie.

Aký je termín na splnenie požiadaviek?

Víno, ktoré bolo vyrobené pred 8. decembrom 2023, je oslobodené od požiadaviek nariadenia. Môže sa v EÚ predávať aj po tomto dátume, až do vypredania zásob. Požiadavky nariadenia sa tak vzťahujú len na vína vyrobené po 8. decembri 2023.

Čo sa stane, ak víno nie je v súlade s pravidlami EÚ pre označovanie vína?

V súlade s článkom 89, IV. kapitoly nariadenia EÚ 1306/2013 víno, ktoré nespĺňa nové nariadenie, môže byť stiahnuté z trhu EÚ a okrem toho môžu byť podniku, ktorý toto nariadenie porušuje, udelené administratívne sankcie. Vymáhanie dodržiavania tohto nariadenia prostredníctvom príslušných inšpekcií je delegované na každý členský štát EÚ.

Aké informácie sa musia uvádzať na tlačenej etikete vína a čo možno uviesť na elektronickú etiketu?

Informácie o energetickej hodnote sa musia na etiketách vín uvádzať pomocou symbolu "E". Uvádzané musia byť na 100 ml porciu.

Všetky potenciálne alergény musia byť tiež viditeľne uvedené na etikete vína a uvedené pod slovom "Obsahuje".

Informácie o zložení a výživovej hodnote sa musia tiež uvádzať, ale môžu byť dostupné prostredníctvom elektronickej etikety, ktorú na fľaši reprezentuje QR kód. Po jeho naskenovaní je zákazník presmerovaný na špecializovanú webstránku s požadovanými informáciami.

Dôležité je uvedomiť si, že elektronická etiketa nemôže obsahovať žiadne informácie určené na predajné alebo marketingové účely. Zobrazovanie predajných a marketingových informácií spolu s požadovanými údajmi o zložení alebo výživových hodnotách je porušením nariadenia.

Ako zistiť a vypočítať energeticku hodnotu vína?

Podľa nariadenia existujú dve prijateľné metódy výpočtu energie:

  • Metóda 1: Kalkulačka vzorcov s konverznými faktormi na základe cukru, alkoholu a niekoľkých ďalších parametrov.
  • Metóda 2: Použitie všeobecnej priemernej hodnoty pre jednotlivé druhy vína, ako napríklad červené-suché, šumivé-sladké, atď.

Siplabel vám ponúka využitie kalkulačky, pomocou ktorej ľahko vypočítate požadovanú energetickú hodnotu.

V akom jazyku sa musia informácie zobrazovať?

Nariadenie vyžaduje, aby boli uvedené informácie dostupné v úradnom jazyku EÚ, ktorému spotrebiteľ ľahko rozumie. Tiež sa v ňom uvádza, že členské krajiny EÚ môžu určiť jazyky, v ktorých sa musia elektronické etikety zobrazovať. Siplabel informácie dodáva vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Tým zabezpečuje naplnenie tejto požiadavky.

Je použitie prezentačný web stránok na zobrazenie požadovaných informácií v súlade s požiadavkami nariadenia?

Väčšina platforiem používaných na tvorbu webových stránok obsahuje sledovací softvér, ktorý by mohol uchovávať údaje o zákazníkoch, ktorí si zobrazujú vaše elektronické etikety. To nariadenie EÚ výslovne zakazuje.

Okrem toho sa na elektronických etiketách nesmú objavovať žiadne predajné a ani marketingové informácie.

Preto, ak sa rozhodnete elektronické etikety umiestniť na vlastné prezentačné web stránky, hrozí, že to nebude v súlade s požiadavkami nariadenia.

Pripravte sa na povinnú legislatívu so Siplabel a zaregistrujte sa ešte dnes.

Máte otázky? [email protected]


© Siplabel 2023

Gratitude Co j. s. a.

Nitrianska 1835/1, Piešťany

921 01, Slovakia

IČ DPH: SK2121728928